top of page

No ke aha kākou e 'ōlelo hawai'i nei ai

No ke aha kākou e 'ōlelo hawai'i nei ai:

E nā hoaaloha, eia mākou ke kū nei me ka 'ōlelo e ulu ai ka hua o ka nohona 'ōlelo Hawai'i ma Hawai'i. Eia kekahi mau kumu i 'ike 'ia ma loko o ka ho'omākaukau i ke 'ano Hawai'i.


Mai ka wā kahiko mai, ua hā'awi mai ke Akua iā kākou i ka 'ōlelo nani o ko mākou mau kūpuna, 'o ka 'ōlelo Hawai'i. Ma loko o kēia 'ōlelo aloha, he ma'ū ha'awina mai ko kākou kūpuna mai, 'oiai ua ho'omana'o nō lākou i ka waiwai o ke ola Hawai'i a me nā mea a pau e ho'okumu ana i ko mākou 'āina aloha.


Ma ka 'ōlelo Hawai'i, e ho'oholo nō mākou i ka hō'ike 'ana i ke kūlana o ko kākou 'ohana, ko kākou kūlana moku'āina. Ma ia 'ōlelo, e ku'i nā waha i ka 'olu'olu, a e hō'oia'i'o nō ho'i i ke 'ano iho mai o ka leo o kākou. Ma laila e pa'a ai ka mana'o kūkākūkā, ka ho'ohālike, a me ka ho'ololi pono i nā hana.


He a'o nō ho'i ka 'ōlelo Hawai'i i ka pilina pono me ko kākou 'āina a me ka mo'omeheu Hawai'i. Ma o ka ho'opuka 'ana o kēia 'ōlelo i loko o ko kākou nohona a puni, e hā'awi ana mākou i ka pono a me ka pōmaika'i no ko kākou mau keiki a me nā hanauna e hiki mai ana.


Eia nō mākou, e ho'omau ana i ka ho'omākaukau 'ana i ko kākou iho no ka ho'olako 'ana i ka 'ōlelo Hawai'i. E ho'ā'o ana mākou iā kākou iho, a me nā hoa aloha, e hele mua me ke aloha i loko o kēia huaka'i o ka ho'oulu 'ana i ka 'ōlelo Hawai'i ma ko kākou pae'āina aloha, ma ka hō'ike 'ana i ke kūlana a me ka maika'i o ia 'ōlelo a me ka hā'awi i ka hō'ailona no ka lōkahi o kākou me ko kākou mau kūpuna.


me ke aloha,

Na'u

Sam Peralta

12 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page